Ringgroningen.nl

 

Groene vallei
 

Primair is de ‘nieuwe’ Oostelijke Ringweg bedoeld voor een betere doorstroming van het verkeer en een veiligere weg. Een andere doelstelling is het versterken van de groenstructuur langs deze ringweg waarbij ruimte wordt gecreëerd voor de ontwikkeling van natuur passend binnen het Stedelijk Ecologisch structuurplan. Zo komt de nieuwe Oostelijke Ringweg als het ware in een groene vallei te liggen door de lagere ligging van de weg ten opzichte van het maaiveld en de grote hoeveelheid beplanting op de taluds en grondwallen. In het eindbeeld is nieuwe beplanting in de vorm van struiken en bomen voorzien. Extra ten opzichte van de huidige situatie is dat de weg aan beide zijden begeleid gaat worden door een bomenrij. De boomsoorten en struiken die gekozen worden, zijn inheems en leveren naast een karakteristieke uitstraling, een positieve bijdrage aan de ecologie. De kwalititeit van het nieuw aan te planten groen is daarmee hoger dan de bestaande groenstructuren. Voor het groen en de ecologische aspecten is per ongelijkvloerse kruising een apart groenplan uitgewerkt met een eigen vormgeving. Bij de verschillende deelprojecten is dit beschreven.