Ringgroningen.nl

Lewenborg


Kruising Lewenborg/Ulgersmaborg

Rijksweg N360

De kruising met de Rijksweg N360 is reeds een ongelijkvloerse kruising. De toekomstige opwaardering van de N360 is ondergebracht in de studie wegverbinding Groningen- Delfzijl (N360). In het najaar van 2010 zijn de verkeerslichten bij de Rijksweg vervangen, waardoor de verkeersveiligheid en de doorstroming verbeterd zijn.

 

Lewenborg / Ulgersmaborg

Voor de aanpak van de kruising Lewenborg / Ulgersmaborg is gekozen voor een zogenaamde Haarlemmermeeroplossing. Deze oplossing is een veel voorkomende ongelijkvloerse aansluiting, waarbij de op- en afritten in het verlengde van de rijrichting van de ringweg liggen. De op- en afritten van de Oostelijke Ringweg sluiten aan op de zijwegen (Akeleiweg en Kluiverboom) en op een ovale rotonde die over de Oostelijke Ringweg ligt. Hierdoor ontstaat een zeer compacte oplossing. De werkzaamheden bevinden zich in een afrondende fase. Vanaf eind oktober 2012 is het nieuwe viaduct en de volledige ringweg open voor verkeer.   

De ongelijkvloerse kruising komt er als volgt uit te zien:

  • twee viaducten, die samen een ovale rotonde vormen (ook wel ovonde genoemd)
  • op- en afritten in het verlengde van de rijrichting
  • ovale rotonde is alleen geschikt voor gemotoriseerd verkeer (niet voor (brom) fietsers)

Opvallende aspecten voor ecologie en groen bij Lewenborg zijn:

  • faunapassages in de weg bij de Kluiverboom en de Akeleiweg
  • faunarasters aan weerszijden van de ringweg
  • aanplant van bosplantsoen
  • aanplant van enkele bomen in het middenterrein, tussen de twee viaductenDownload hier het Groenplan voor Lewenborg/Ulgersmaborg (2,4Mb)