Ringgroningen.nl

Fietsecoducten

 

Fietsecoducten Meedenpad en Stadsweg

De bestaande fietsbruggen Meedenpad en Stadsweg over de Oostelijke Ringweg zijn vervangen door zogenaamde fietsecoducten. Deze nieuwe fietsbruggen, bieden naast een fietspad tevens ruimte voor een ecopassage voor dieren. De faunarasters aan weerszijden van de ringweg (in combinatie met de gekozen boomsoorten en struiken) zorgen ervoor dat dieren richting de ecopassages worden geleid.Download hier het Groenplan voor Fietsecoduct Stadsweg (10,6Mb) Download hier het Groenplan voor Fietsecoduct Meedenpad (540Kb) 

Archeologische opgravingen bij het Meedenpad (borg Zorgwijk) in mei/juni 2012

Vanwege de ingrepen aan de Oostelijke Ringweg is er archeologisch onderzoek verricht in mei en juli van dit jaar aan de restanten van de borg Zorgwijk (bij het Meedenpad). Klik hier voor een kaart van het borgterrein. Studenten van de opleiding Archeologie van de Rijksuniversiteit hebben hiervoor in samenwerking met het archeologisch onderzoeks- en adviesbureau De Steekproef en de gemeente Groningen bij Beijum-Zuid diverse proefsleuven aangelegd.

De borg is kennelijk grondig gesloopt - er zijn op deze plek nog enkele uitbraaksleuven te vinden - maar de fundamenten zelf zijn weg. Op de rand van de gracht aan de zuidzijde is aan de kant van de borg nog wel een muur aangetroffen, waarvan de precieze functie nog onduidelijk is. Het gevonden aardewerk past bij de datering van de borg (17e eeuws). Hoe oud de borg precies is, is niet bekend. Het ligt voor de hand dat de borg het stamhuis van de familie Ulger is, die al vanaf de 15e eeuw in Noorddijk woonde, maar daar is (nog) geen hard bewijs voor. Wel is bekend dat de borg Ulgersma werd afgebroken in 1787 en de borg Zorgwijk een kleine eeuw later, in 1872. In de sleuven het dichtst bij het Meedenpad zijn verder nog sporen van een visvijver aangetroffen, waar men - als een soort koelkast - gevangen vissen ‘vers’ kon houden tot het moment van consumptie. Ook zijn de resten van een grote houten regenton ontdekt. Deze ton heeft zeer waarschijnlijk gediend als waterput op het erf van de voormalige borg Zorgwijk.

Meer informatie? Klik op de link van oogtv:

http://www.oogtv.nl/2012/05/gracht-en-aardewerk-zorgwijk-gevonden-bij-ringweg/