Ringgroningen.nl

Beijum Zuid


Kruising Beijum-Zuid / De Hunze

Voor de aanpak van de kruising Beijum-Zuid / De Hunze is gekozen voor een half klaverblad aansluiting. Dit betekent dat de op- en afritten aan één zijde van het nieuwe viaduct liggen. Deze op- en afritten komen samen bij een rotonde, zowel aan de noordzijde als de zuidzijde van de ringweg. De bouw van het viaduct is gereed.

De ongelijkvloerse kruising ziet er als volgt uit:

  • één viaduct met verschillende verkeersstromen
  • zowel aan de noord- als de zuidzijde van de ringweg een rotonde
  • het viaduct is toegankelijk voor autoverkeer en voor (brom) fietsers
  • het fietsviaduct Heerdenpad wordt afgebroken en het nieuwe vrijliggende fietspad gaat over hetzelfde viaduct als het autoverkeer
  • de sociale veiligheid van fietsers wordt verbeterd, door koppeling van fiets en auto
  • de busbaan (Andelstermaar) komt uit bij de rotonde aan de noordzijde van de ringweg.

 

Opvallende aspecten voor ecologie en groen bij Beijum-Zuid zijn:

  • faunapassages in de aansluitende zijwegen en de busbaan
  • faunawanden aan weerszijden van de ringweg
  • in de middenterreinen (oksels) bij de afritten komen enkele bomen
  • aanplant van bosplantsoen


Download hier het Groenplan voor Beijum Zuid/de Hunze (2,2Mb)