Ringgroningen.nl


Noordzeebrug en grotere schepen

De Vaarweg Lemmer-Delfzijl is de belangrijkste vaarroute in het noorden van Nederland. In de toekomst worden de schepen en ook de ladingen die zij vervoeren steeds groter. Om grotere schepen te kunnen laten varen op deze vaarweg, moeten diverse bruggen worden aangepast. Aan de noordkant van de stad Groningen kruist de Eemshavenweg het Van Starkenborghkanaal door middel van de Noordzeebrug.
De huidige doorvaarthoogte van 6,50 meter en de doorvaartbreedte van 30 meter is te krap om de vaarweg ook in de toekomst aantrekkelijk te houden voor scheepvaart. Op dit moment is de Noordzeebrug de laagste brug op de route. Het is dus belangrijk om de Noordzeebrug zo snel mogelijk aan te pakken.

We gaan de bestaande brug volledig slopen en vervangen door een nieuwe vaste brug met een doorvaarthoogte van 9,10 meter. De doorvaartbreedte wordt 54 meter. De rijwegbreedte op de brug blijft in de nieuwe situatie gelijk, met per rijrichting twee rijstroken en een strook voor afslaand verkeer. De nieuwe brug wordt ondersteund door twee stelsels van losse kolommen die nog het meest lijken op mikadostokjes. .