Ringgroningen.nl


Aansluiting Groningerweg 

Fietsers kunnen nu aan beide zijden van de Noordzeebrug het Van Starkenborghkanaal oversteken. Straks met de komst van de nieuwe brug alleen nog aan de oostkant. Onderaan de op- en afritten bij de Groningerweg worden maatregelen getroffen om de fietsers veilig te kunnen laten oversteken. Daarnaast wordt de Groningerweg veiliger gemaakt door middel van een middenberm. Ook komen we tegemoet aan de wens van de bewoners van Noorderhogebrug om het geluidsoverlast van de Noordzeeweg te beperken. Naast het aanbrengen van stil asfalt, gaan we geluidsschermen plaatsen. Deze schermen zijn 1,5 meter hoog en worden beplant met klimop. Hierdoor passen ze goed in de groene omgeving.