Ringgroningen.nl

Deelprojecten

 

Het project Noordzeebrug is opgedeeld in drie deelprojecten:

- Aanleg tijdelijke weg Noordelijke Ringweg/N370/Plataanlaan

- Kruispunt Bedumerweg en Noordzeebrug aanpak fase 1 

- Noordzeebrug aanpak fase 2 

- Afrondende werkzaamheden

De verschillende deelprojecten worden niet tegelijkertijd uitgevoerd. In de periode 2012 - 2015 worden de projecten uitgevoerd.

 

In vogelvlucht 2015

De bouw van het tweede gedeelte van de Noordzeebrug is vanaf januari 2015 in volle hevigheid losgebarsten. In de maanden januari-medio maart is het belangrijkste gedeelte van de ‘oude brug’ gesloopt en zijn er nieuwe damwanden aangelegd. Vanaf half maart heeft de aannemerscombinatie Oosterhof Holman/Van Spijker zich op de bouw van de nieuwe brug en het aanbrengen van zand- en grondophogingen.  
 
Het nieuwe viaduct bij de Bedumerweg en het eerste gedeelte van de nieuwe Noordzeebrug zijn klaar. Begin janauri 2015 is het verkeer omgezet (rijdt over het eerste gedeelte van de nieuwe Noordzeebrug en viaduct Bedumerweg) en concentreert de aannemerscombinatie Oosterhof Holman/Van Spijker zich tot november 2015 op de bouw van het andere gedeelte van de Noordzeebrug.
 

De aanleg van een groot gedeelte van de rotonde bij de Bedumerweg heeft in de meivakantie  - periode 1 mei t/m 11 mei - plaats.gevonden. De aansluiting Bedumerweg richting Eemshaven is naar verwachting eind december klaar.

Sinds de sloop van de oude Noordzeebrug eind oktober 2015 is de doorvaarroute voor schepen is verruimd naar 54 meter.In november is de betonstort van het tweede gedeelte van de nieuwe Noordzeebrug afgerond. De aannemerscombinatie Oosterhof Holman/Van Spijker concentreert zich din het najaar 2015 op de verdere afwerking van de nieuwe brug en de reconstructie van de omgeving en het fietspad. Zo wordt er gewerkt aan de aanleg van nieuwe aansluitingen vanaf de Bedumerweg, de aanleg van het fietspad en de verdere afronding  van de op- en afritten nabij Noorderhoogebrug. Dit betekent dat - met name in de maand oktober en november - er nog hinder zal zijn voor wat betreft omleidingen en geluidshinder.  De verwachting is dat eind 2015 de hele infrastuctuur  voor dit project Noordzeebrug/Bedumerweg gereed is.  


Brug met twee gedeelten
De huidige Noordzeebrug bestaat uit twee gedeelten. Momenteel is één gedeelte in gebruik voor het doorgaande verkeer. Het andere gedeelte, is het gedeelte dat gesloopt wordt.  Aansluitend wordt de bouw van het (tweede) nieuwe brugdek gebouwd.

Bijzondere bouw
De aannemerscombinatie Van Spijker/Oosterhof-Holman heeft voor een bijzondere aanpak gekozen om de nieuwe brug te kunnen bouwen. De bouw van de nieuwe brug vindt drie meter boven de bestaande (oude) brug plaats. Daarbij dient de bestaande brug als tijdelijke ondersteuning voor de bouw van de nieuwe brug. Als de gehele nieuwe brug klaar is,  wordt het bestaande gedeelte boven het water van de brug gesloopt.

 

Bedrijventerrein de Hoogte 
Op het kruispunt Bedumerweg is sinds eind juni 2013 een nieuwe verbeterde verkeersregelinstallatie in gebruik. De bedrijven op het bedrijventerrein De Hoogte zijn vanaf die periode bereikbaar via de Virulystraat met behulp van verkeerslichten. Het verkeerslicht bij de Van der Hoopstraat komt te vervallen. In de meivakantie 2015 krijgt het bedrijventerrein een nieuwe aansluiting op de Ring en vervalt de tijdelijke aansluiting.

Fietsers
Het fietspad aan de westzijde (Noorderhoogebrugzijde) van de Ringweg komt te vervallen. De fietsers worden sinds eind mei 2013 langs de oostzijde (Bedumerwegzijde) van de Ringweg geleid. Dit betekent dat fietsers afkomstig uit de richting Bedum, bij Noorderhoogebrug niet de oprit nemen, maar door de tunnel fietsen en aan de andere zijde naar boven fietsen. Dit geldt ook voor voetgangers.

Het fietspad langs bedrijventerrein de Hoogte is afgesloten!! Om de veiligheid van fietsers te kunnen blijven garanderen, is besloten om het gedeelte van het fietspad ter hoogte van het bedrijventerrein De Hoogte voor fietsers af te sluiten. De omleidingsroute loopt via de Poortstraat richting Selwerd v.v  Dit betekent dat fietsers en voetgangers voorlopig niet kunnen oversteken vanaf de Bedumerweg v.v.  IN principe duurt deze afsluiting tot november 2015.

Het fietspad langs de Plataanlaan is verwijderd. Het fietsverkeer wordt omgeleid via de Poortstraat. Op het fietspad - dat achter de nieuwbouw van BAM doorgaat - zijn containers neergezet waar fietsers  beschut en met verlichting doorheen kunnen fietsen.