Ringgroningen.nl

Noordelijke Ringweg en deelprojecten 

Tussen 2012 en 2015 heeft de provincie Groningen, in samenwerking met de gemeente Groningen,  de Noordzeebrug over het Van Starkenborghkanaal vervangen.Tegelijkertijd is ook de kruising van de ringweg met de Bedumerweg ongelijkvloers gemaakt en zijn daarmee de verkeerslichten komen te vervallen.
In 2014 heeft de Provincie tevens groot onderhoud uitvgevoerd op de Noordelijke Ringweg en is het kruispunt van de Noordelijke Ringweg met de Westelijke Ringweg (Reitdiepplein) groter gemaakt inclusief nieuwe aansluitingen. Een studie naar een nieuwe aansluiting ter hoogte van Noorderhoogebrug op de N361 (weg naar Winsum) is gestart. De omgeving wordt hier nauw bij betrokken.

De nieuwe Noordzeebrug is hoger geworden ( ca. 3 meter) om hem geschikt te maken voor het vervoer van meerdere lagen containers over dit kanaal. De oude Noordzeebrug is volledig gesloopt en vervangen door een nieuwe vaste Noordzeebrug! 

 

Groot onderhoud Noordelijke Ringweg

In het najaar van 2014 heeft een gedeelte van het groot onderhoud aan de Noordelijke Ringweg plaatsgevonden. Er is een nieuwe moderne middenberm aangelegd en nieuwe verlichting.  In de loop van 2015 is de nieuwe verlichting aangesloten.  Begin 2016 starten werkzaamheden aan de geluidsschermen en komt er nieuw asfalt.

Op de pagina's van de deelprojecten Noordzeebrug, Ring Noord/N361 en Reitdiepplein leest u de laatste actualiteiten.